စမတ္က်ၿပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ Point of Sale အေရာင္းစံနစ္

တက္ဘလက္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္သံုးႏိုင္ေသာ စမတ္က်ၿပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ Point of Sale အေရာင္းစံနစ္ကိုမိတ္ေဆြရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္တပ္ဆင္ႏိုင္ပါၿပီ။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ POS ကိုအသံုးျပဳပါေသာ
မႏၲေလးမွ Like ဖက္ထုပ္ေပါင္း ႏွင့္ အကင္ဆိုင္ကို
ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.