အစားတလိုင္း Hot Pot – A Client of EZPOS

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစားတလိုင္း Hot Pot ဆိုင္သည္
ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာၿပီး အရသာထူးကဲေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္
စားသံုးသူမ်ား တိုးမေပါက္ေအာင္ အားေပးျခင္းခံရေသာ
Hot Pot ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။

အစားတလိုင္း Hot Pot ဆိုင္အား က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ POS အေရာင္းစံနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ EZPOS မွေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.